X
  • In English
  • Avtalsrätt

    I Sverige råder förutom i några få undantagsfall avtalsfrihet vilket innebär att avtal i regel kan upprättas i vilken form som helst, även muntligt. Det finns inte heller några hinder för elektroniska avtal, så länge motparten kan identifieras på ett tillförlitligt sätt – avtalets juridiska giltighet måste kunna bevisas i efterhand.

    Oavsett om man är köpare eller säljare utgör avtalet grunden för en lyckad affär. Att försöka reda ut vad parternas intentioner från början varit när ett projekt gått snett är oerhört tungt för båda parter och gör obönhörligen att en tvist mellan parterna kan tyckas rycka allt närmre. I de allra flesta fall är parterna rörande överens i inledningsskedet av sin relation, och ivriga att sätta igång med samarbetet. Båda parter tycker att de vet vad som ska köpas respektive vad som ska betalas. Att avtala om det kan därför kännas överflödigt i denna fas. Men avtalet är faktiskt inte till för situationen när allt går bra – avtalet är till för situationen när det riskerar att gå snett eller när man börjar inse att man tycker olika. Då ska avtalet fungera som ett rättesnöre, eller en manual, för parterna. Vikten av ett tydligt avtal som överenskoms i den fas när parterna är rörande överens och känner en positiv anda inför relationen är därför A och O för ett lyckat genomfört samarbete.

    EdmarLaw upprättar, granskar, analyserar, reviderar och förhandlar alla typer av avtal för IT-branschen; förutom avtal om licenser och outsourcing är det ofta även samarbetsavtal, utvecklingsavtal (för såväl hårdvara som mjukvara), konsultavtal, och distributionsavtal. EdmarLaw bedriver sin verksamhet tvåspråkigt – mer än hälften av de avtal som upprättas och förhandlingar som bedrivs är på engelska.