X
  • In English
  • Domännamn

    Att synas på internet har stor betydelse för verksamheten. Domännamnen är en betydelsefull marknadsföringskanal, en säkerhetsaspekt och en kvalitetsstämpel. Ett företags eller en organisations domännamn bär därför ofta på stora värden, både förtroendemässiga och ekonomiska, och det är viktigt att det finns en medvetenhet i hanteringen av dem. EdmarLaw bistår såväl med domännamnsregistrering som hantering av domännamnstvister, liksom även i strategiska frågor kring användningen av domännamn.