X
  • In English
  • E-handel

    E-handel, det vill säga handel med varor och tjänster som sker elektroniskt, har vuxit explosionsartat och företag når konsumenter på utländska marknader på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Det är gynnsamt inte minst för små företag som kanske saknat resurser för att kunna exportera sina varor och tjänster. Dessutom behöver man inte längre ta en marknad i taget – den vanliga ordningen var Sverige, Norden, Europa, USA – utan man når den globala marknaden på en gång. Men i takt med att e-handeln växer och skapar nya möjligheter blir även handelshindren mer uppenbara – det finns en mängd olika lagar som styr e-handeln både inom och utom EU idag som en e-handlare måste ha koll på. Det är viktigt att ha förståelse för såväl de lagar och regler som gäller där bolaget har sitt säte, som den praxis, den reglering och de sedvanor som gäller i de länder e-handeln riktar sig mot.

    EdmarLaw biträder e-handelsbolag med alltifrån allmänna villkor och personuppgiftshantering till marknadsrättsliga frågor inför kampanjer och användning av sociala medier för att nå fram med budskap.