X
 • In English
 • IT-rätt

  EdmarLaw har 20 års erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla de flesta typer av avtal som förekommer på IT-området. Bland annat har EdmarLaw en omfattande erfarenhet av upphandlingar och implementeringar av IT-system, licensiering av programvara såväl embedded software (internet of things) som software, know-how och patent, liksom hantering av alla aspekter av online services, molntjänster, e-handel och användning av personuppgifter. En stor andel av EdmarLaws klienter är amerikanska eller europeiska företag, vilket innebär att EdmarLaw bedriver en stor del av rådgivningen på engelska.

  Vanliga frågor och uppdrag:

  • Licenser
  • Systemleverans
  • Outsourcing
  • Utvecklingssamarbeten
  • Online services (SaaS, molntjänster etc.)
  • E-handel
  • Underhåll
  • Upphovsrätt och annan immaterialrätt
  • Behandling av personuppgifter
  • Domännamn
  • Varumärkesfrågor

  Malin Edmar har tjänstgjort på Microsoft Corporations huvudkontor i Seattle under fyra år. Det har inte bara gett henne ett passionerat intresse för ny teknik och innovation utan även mycket god branschkännedom. Hon förstår IT-bolagens typiska produktcykler och terminologi – en snabb insikt i klienternas verksamhet faller sig därför naturligt.

  Genom internationella nätverk, utlandstjänstgöringar och många utländska klienter har EdmarLaw dessutom ett väl etablerat nätverk av advokatbyråer i hela världen. EdmarLaw kan därför på ett effektivt sätt biträda i ärenden som rör olika jurisdiktioner och rättsområden.