X
  • In English
  • Marknadsrätt och reklamjuridik

    Så snart ett budskap har ett kommersiellt syfte och handlar om kommersiella förhållanden blir det reklam, och marknadsrättsliga aspekter gör sig gällande. På en kommersiell webbplats omfattas i princip allt material av marknadsrätten.

    EdmarLaw biträder ofta inför lansering av kampanjer och tävlingar för alla typer av medier. Idag spelar t.ex. sociala medier en stor roll i företagens och organisationers marknadsföringsarbete, och EdmarLaw har expertis som kan ge råd när det gäller gränsdragningen mellan reklam och information. EdmarLaw hjälper företag såväl med rådgivning och riskbedömning beträffande egen marknadsföring som med biträde då konkurrenters marknadsföring kan uppfattas som otillbörlig.