X
  • In English
  • Mönsterrätt och designskydd

    Design, formgivning och mönster är samma sak, det vill säga en produkts utseende. En produkt är ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara designen av en webbplats eller en dataikon.

    EdmarLaw hjälper företag och organisationer att skydda en produkts design, att hantera intrång i en produkt, eller påståenden om det, men också att optimera värdet av investeringen genom t.ex. licensiering. Då är det viktigt att den egna formgivningen inte är känd tidigare (man har på sig 6 månader från publicering att registrera designen) eller gör intrång i någon annans mönsterrätt.

    Designskyddet innebär en ensamrätt till designen och hindrar andra från att nyttja den. Någon annan kan alltså inte tillverka, sälja, importera eller hyra ut en produkt som inkräktar på ert designskydd.