X
  • In English
  • Outsourcing

    Outsourcingavtal löper i allmänhet under lång tid och rör ofta tjänster som är mycket betydelsefulla för verksamheten. Såväl affären som juridiken kan vara komplex, och rådgivningen kan omfatta många olika rättsområden. För att outsourcingen ska bli bra krävs att affären är väl konstruerad och grundligt förberedd. Eftersom det är en långsiktig relation måste utgångspunkten också ligga i en balans mellan parterna, med gemensamma incitament och ett utmärkt samarbetsklimat. Outsourcing är i princip alltid verksamhetskritiskt och ingen av parterna har tid att lägga på feltolkningar och skeva förväntningar. Avtalen behöver därför vara en manual för samarbetet, det dokument som sätter förväntningarna på pränt. Det gör också att behovet av enkla och tydliga avtalsregleringar är särskilt stort för outsourcing.

    EdmarLaw vet att outsourcing-projekt kräver såväl kompetens inom specialistsområden som affärsmässigt fokus. EdmarLaw har lång erfarenhet av traditionell outsourcing, off- eller nearshoring och olika typer av molntjänster.