X
 • In English
 • Personuppgiftshantering

  EdmarLaw biträder företag i integritetsrättsliga frågor; alltifrån att upprätta personuppgiftspolicy, eller i informations- och avtalstexter enligt personuppgiftslagen (PUL), till att utreda specifika PUL-relaterade tjänster och upprätta legal opinions. EdmarLaw uppträder också som ombud vid såväl kontakter med Datainspektionen som i rättsliga processer vid domstol. På uppdrag av klienter genomför EdmarLaw också särskilda granskningar (due diligence) av företagens hantering av personuppgifter och andra integritetskänsliga uppgifter och hjälper till att säkerställa att hanteringen sker i enlighet med gällande regler.

  Företags, myndigheters och andra organisationers behov av att få kunskap ur stora informationsmängder, big data, ökar ständigt. Samtidigt ökar kraven på behandlingen av personuppgifter. EU har redan världens hårdaste personuppgiftslagstiftning och de ökade kraven kommer i takt med att det kommersiella värdet av personuppgifter och big data växer kraftigt. Att behandla personuppgifter och samtidigt värna om anställdas och kunders integritet och tydligt visa detta blir en allt tydligare konkurrensfördel. EdmarLaw har en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande, som borgar för att tillsammans med er kunna skapa affärsnytta vid företagets eller organisationens användning av personuppgifter.

  Som rådgivare åt bl.a. flera av de största informationsleverantörerna på den svenska marknaden har EdmarLaw ett stort kunnande och förståelse för företags specifika behov när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter i sin verksamhet.

  Det är viktigt att verksamheten inte i onödan hindras av personuppgiftslagens hanteringskrav. EdmarLaw biträder ofta med att hitta praktiska lösningar på personuppgiftsbehandling inom ramen för en klients verksamhet.

  Vanliga frågor och uppdrag:

  • Hur man får använda personuppgifter
  • Att upprätta eller granska personuppgiftspolicies
  • Samtyckesfrågor
  • Vilken information som ska lämnas till de registrerade