X
  • In English
  • Telekomlagstiftning

    Kommunikation av tal, musik, bild, text och andra data är mer och mer integrerade i olika tjänster på nätet. Även om telekommarknaden är avreglerad, finns ett omfattande och dynamiskt EU-rättsligt regelverk för elektronisk kommunikation. Huvuddelarna tas upp i den svenska lagen om elektronisk kommunikation.

    Lagen om elektronisk kommunikation gäller för teleoperatörer och andra tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster och elektroniska kommunikationsnät. I lagen finns krav på lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpningsändamål (de ska raderas eller avidentifieras efter sex månader), och andra typer av data som t.ex. behövs för betalning eller för marknadsföring (de ska tas bort när de inte längre behövs). Därutöver gäller också personuppgiftslagen för lagring av trafikuppgifter.

    Frågor som autentisering, behörighetskontroll, kommunikationssäkerhet, rutiner för säkerhetskopiering och skydd mot obehörig trafik och skadlig programvara berör inte bara telekomoperatörernas verksamhet utan även molntjänstleverantörer.

    EdmarLaw har kunskapen, branschkännedomen och vanan att biträda telekom- och internetoperatörer vid bl.a. avtalsförhandlingar och regulatoriska frågor, ansvars- och yttrandefrihetsfrågor.