X
  • In English
  • Upphovsrätt

    Upphovsrättsliga tillgångar som till exempel datorprogram, databaser, design, ritningar, bilder, musik och andra typer av verk eller koncept kan utgöra oerhört viktiga tillgångar i ett företag eller organisation. EdmarLaw har tjugo års erfarenhet av upphovsrättsliga frågor och andra immaterialrättsliga frågor och är van att hantera och säkra upp olika typer av tillgångar.

    Den digitala miljön, med en sammansmältning av olika medier, snabb och världsvid datorkommunikation och spridning av utrustning till både arbetsplatser och privata hem, har gjort att upphovsrättsfrågorna fått större betydelse. Bara marknaden för datorspel omsätter mer än filmbranschen. Men det handlar inte enbart om tillväxt av marknader; själva grundförutsättningarna för produktion och exploatering av skyddade verk har förändrats genom digitaliseringen.

    EdmarLaw biträder upphovsmän och rättighetshavare som vill skydda eller exploatera sin rätt, eller att hantera intrång och intrångspåståenden.