X
  • In English
  • Varumärkesrätt och firmarätt

    Varumärkesrätten har länge varit internationellt orienterad, och internationella samarbeten som Madridprotokollet och EU:s gemensamma varumärkesrätt visar tydligt på internationaliseringen av varumärkesrätten. Internet och användningen av domännamn har gjort varumärkesrättens globala dimension än mer påtaglig, inte minst bland mindre bolag och organisationer. Även ett litet, nischat företag kan genom sin webbsida och sitt domännamn på kort tid etablera sitt kännetecken internationellt på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Då är det ofta avgörande att inneha registrerade varumärken. Då är det betydligt lättare att hävda sin rätt till exponering på nätet.

    EdmarLaw hjälper er med varumärkesansökningar i Sverige, EU och internationellt.

    Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få information om potentiellt förväxlingsbara konkurrerande kännetecken. Därför erbjuder EdmarLaw även förhandsgranskning och varumärkesbevakning av kännetecken.