X
 • In English
 • Aktuellt

  GDPR: Privacy Shield förklarats ogiltigt – vad gör vi?

  Den 16 juli lämnade EU-domstolen sin dom i det s.k. Schrems II-målet. Frågan handlade om Facebook fick lämna ut användaren Max Schrems personuppgifter till USA. Genom domen blev Privacy Shield – den mellanstatliga överenskommelse mellan EU och USA om utlämning av personuppgifter – ogiltig med omedelbar verkan. Ni bör därför kontrollera att ni inte använder Privacy Shield som grund för överföring av personuppgifter till USA i er personuppgiftspolicy eller era personuppgiftsbiträdesavtal. I så fall behöver det ändras. EU-domstolen menar att EU-kommissionens standardavtalsklausuler sannolikt kan fungera som alternativ, om de klausulerna […]

  Ny upplaga av Internetpublicering – denna gång med GDPR!

  Norstedts Juridik har gett ut sjätte upplagan av Malin Edmars bok Internetpublicering och sociala medier. 1999 kom första upplagan och i denna sjätte uppdaterade utgåva ingår 50 sidor om GDPR, skrivna på samma lättfattliga sätt som boken i övrigt, med många exempel och praktisk orientering.

  EdmarLaw på STING Day

  För nionde året i rad deltar Malin Edmar på Stings årliga event där startups får pitcha sina idéer och möta investerare och samarbetspartners. Tack för ett välorganiserat event, Sting!

  Grundläggande tips för GDPR compliance!

  Advokat Malin Edmar på advokatfirman EdmarLaw ger sista-minuten-tips för mindre bolag och organisationer som ännu inte har hunnit (eller helt enkelt duckat) för genomförandet av GDPR-kraven. www.di.se/nyheter/gdpr-redo-pa-tre-dagar-sju-sista-minuten-tips/ Foto: Jesper Frisk

  Advokatfirman EdmarLaw utbildar vidare om GDPR hos Informator

  Den 4 maj hölls ännu en utbildning hos Informator, främst för IT-ansvariga som kommit en bit på vägen i sitt GDPR-arbete och behöver praktiska råd om genomförandet.

  Malin Edmar pratar GDPR med Genero Solutions

  Den 22 mars träffade Malin Edmar Genero Solutions för att prata om hur GDPR påverkar dess verksamhet. En praktisk diskussion om rutiner och processer, där frågorna betades av under samtalets gång.

  Malin Edmar förklarar den föreslagna e-privacyförordningen

  För att komma till artikeln -> klicka här.

  EdmarLaw på STING Demo Day 2018

  För nionde året i rad var vi med på STING Demo Day och träffade alla härliga startups som visade upp sina produkter och tjänster. Årets pitchar var riktigt proffsiga. Särskilt roligt är att få höra de bolag vi hjälper pitcha sina tjänster inför såväl media som investerare. Tack STING!

  Microsoft partners förbereder sig

  Under två heldagar har diskussionerna gått varma kring GDPR. EdmarLaw har utbildat IAMCPs medlemmar i GDPR för Microsoft partners. Vi har stött och blött alla vanliga scenarier som partners har och diskuterat vilka förändringar som behöver göras och hur de kan hjälpa sina kunder att vara förberedda när dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj. Stort tack för två mycket intressanta dagar!