EdmarLaw tar greppet om Privacy by Design

EdmarLaw höll en heldagsworkshop om Privacy by Design – kravet att beakta inbyggt dataskydd som en del i uppfyllandet av GDPR. Diskussionen gick varm om förändringar som krävs i befintliga system och vidareutveckling av dem. Många handfasta råd plockades med hem från dagen hos Informator. Vi kommer att genomföra Privacy by Design – en fördjupning fler gånger under våren, både i Stockholm och Göteborg, så anmäl dig nu!