Malin Edmar pratar GDPR med Genero Solutions

Den 22 mars träffade Malin Edmar Genero Solutions för att prata om hur GDPR påverkar dess verksamhet. En praktisk diskussion om rutiner och processer, där frågorna betades av under samtalets gång.