Microsoft partners förbereder sig

Under två heldagar har diskussionerna gått varma kring GDPR. EdmarLaw har utbildat IAMCPs medlemmar i GDPR för Microsoft partners. Vi har stött och blött alla vanliga scenarier som partners har och diskuterat vilka förändringar som behöver göras och hur de kan hjälpa sina kunder att vara förberedda när dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj. Stort tack för två mycket intressanta dagar!