Utvecklarna är nyckeln till att uppfylla dataskyddsförordningens krav

Malin Edmar är en av experterna som skriver om IT-rätt i IDG Expert Network. Hon har skrivit en artikel om möjligheterna att uppfylla dataskyddsförordningens krav vid produktutvecklingen. I artikeln går hon igenom konkreta tips både för kravställande och i samband med förstudien, men framför allt vägledning för utvecklingsteamen. Läs hela artikeln här.