DPS – EdmarLaws dataskyddslösning

Data Protection Service (DPS) är en prenumerationstjänst från Edmarlaw som ser till att ni kan uppfylla GDPRs krav. Vi hjälper er att uppfylla kraven utifrån er verksamhet och er personuppgiftshantering. I tjänsten ingår nuvarande och framtida ändringar i GDPR, nationell lagstiftning som den kommande dataskyddslagen, nya föreskrifter, rekommendationer och riktlinjer. Vi kartlägger er personuppgiftshantering och utvärderar era behov mot en överenskommen kostnad, för att därefter ta fram en rekommendation om det mest lämpliga paketet för er löpande verksamhet.

EdmarLaws Data Protection Service erbjuds i tre olika paket.

DPS SMALL:

Ett enklare paket för bolag som hanterar en mindre mängd personuppgifter. Vi håller en introduktionsutbildning och ser till att ni har en uppdaterad personuppgiftspolicy som informerar era användare, kunder och eventuella underleverantörer enligt GDPRs krav.

DPS MEDIUM:

Ett mer djuplodande paket för organisationer som har större kunder eller ett stort antal kunder och därmed hanterar en större mängd personuppgifter av olika slag. DPS MEDIUM inkluderar utbildning, säkerhetsfrågor, incidenthantering och all kommunikation kring dataskydd.

DPS LARGE

En all-inclusive tjänst, som lämpar sig för organisationer med ett stort behov av hantering av personuppgifter. Vi bistår er med alla legala aspekter av personuppgiftshantering, såsom upprättande av personuppgiftspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal, incidenthantering och rapportering samt utbildning. I DPS LARGE ingår även fri rådgivning i dataskyddsfrågor.

 

Har du frågor om Data Protection Service? Hör av dig till oss!

Malin Edmar

malin.edmar@edmarlaw.se
076-774 22 20