EdmarLaw

EdmarLaw har 25 års erfarenhet av arbete med bl.a. personuppgiftsfrågor. Medarbetare vid EdmarLaw besitter även praktisk erfarenhet från arbete vid flera IT-bolag både nationellt och internationellt. EdmarLaw förstår hur teknikbolag fungerar med den komplexitet som följer av att applicera omfattande lagkrav i teknikintensiva miljöer. Tack vare denna gedigna erfarenhetsbas kan EdmarLaw assistera med lösningar som inte bara uppfyller kraven enligt GDPR utan också driver värde genom strategisk personuppgiftshantering. EdmarLaw har en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande, som borgar för att tillsammans med er kunna skapa affärsnytta vid företagets eller organisationens användning av personuppgifter.

Läs mer om vilka vi är här.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Malin Edmar

malin.edmar@edmarlaw.se
076-774 22 20