Ta ett nytt kliv i din karriär!
Advokatfirman EdmarLaw är en nystartad advokatbyrå som hjälper IT-bolag och teknikintensiva bolag. Vi är verksamma inom IT-rätt, avtalsrätt, immaterialrätt, dataskydd och e-handel.

Vem är du?
Advokatfirman EdmarLaw söker dig som har arbetat på advokatbyrå och är redo för nästa steg i karriären. Du är prestigelös och modern i ditt tänk, trygg i dina juridiska kunskaper och framför allt noggrann och ansvarstagande i utförandet av dina uppdrag.

Arbetet innebär mycket avtalsskrivning, förhandlingar och tvister. Därför är det en förutsättning att du också kan bryta ner juridiken och omvandla den till lättfattlig och korrekt svenska eller engelska, utan att tappa exaktheten i rådgivningen.

Utöver den juridiska kompetensen krävs att du har ett stort intresse för IT och ny teknik.

Det är en förutsättning att du vill vara med och bygga företaget, ta eget ansvar i klientrelationer och brinner för att hjälpa klienten att driva sin verksamhet framåt.

Arbetsbeskrivning
Du kommer ha direktkontakt med klienter från dag ett. Det gör att du behöver få ett snabbt grepp om tekniken och affären hos våra klienter. Du kommer delta vid möten, ge aktiv rådgivning och vara en problemlösare när ny teknik krockar med lagstiftningen. Du kommer upprätta avtal och, om du vill, hantera tvister.

Vi är övertygade om att en grundlig förståelse för tekniken är en förutsättning för att kunna applicera juridiken. Förstår man inte vad man ska avtala om kan ett avtal aldrig bli heltäckande. Vi är också noggranna med att allt som lämnar byrån ska vara av hög kvalitet – alltifrån möten, samtal, e-postkorrespondens, avtalsskrivning, förhandling och fakturering.

Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta på advokatfirman EdmarLaw är utveckling. Vi väljer våra klienter med omsorg och ser till att fånga upp de roligaste teknikerna och de största juridiska utmaningarna. På så sätt kan vi lova att vi ligger i framkant också när det gäller juridiken. Hos oss är det högt i tak och väldigt prestigelöst. Vi är en del av IT-branschen och ser till att leva som vi lär. Vi är måna om att hjälpas åt och ser till att uppdragen utförs med professionalism hela vägen – från det initiala mötet till faktureringen.

Flera av IT-bolagen är också intresserade av att ha en jurist inhyrd viss tid. Genom våra internationella nätverk, samarbeten och klienter kan du få arbeta utomlands en tid om du vill.

Vår byrå andas kvalitet, affärsmässighet och förtroende. Vill du bli en av oss?

Här vill jag jobba!
Skicka din ansökan till info@edmarlaw.se, och om du har frågor är du välkommen att kontakta Malin Edmar (tel: 076-774 2220 eller malin.edmar@edmarlaw.se).

Praktikant
EdmarLaw tar även emot praktikanter. Är du i slutskedet av din utbildning och vill få erfarenhet av hur det är att arbeta med juridiska frågor på advokatbyrå? Under tio veckor får du sätta dina teoretiska kunskaper på prov hos EdmarLaw, där du får praktisk vägledning och stöd under hela perioden. Lämna in din ansökan till info@edmarlaw.se.