Advokatfirman EdmarLaw

Advokatfirman EdmarLaw har mer än 20 års erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla de flesta typer av avtal som förekommer på IT-området. Bland annat har EdmarLaw omfattande erfarenhet av att upprätta utvecklingsavtal, genomföra dataskyddsanalyser och avtala om implementeringar av IT-system, licensiering av programvara, såväl embedded software (internet of things) som software, know-how och patent, liksom hantering av alla aspekter av online services, molntjänster, e-handel och användning av personuppgifter.

Många av EdmarLaws klienter är amerikanska eller europeiska företag, vilket innebär att EdmarLaw bedriver en stor del av rådgivningen på engelska.

Genom internationella nätverk, utlandstjänstgöringar och utländska klienter har EdmarLaw dessutom ett väl etablerat nätverk av advokatbyråer i hela världen. EdmarLaw kan därför på ett effektivt sätt biträda i ärenden som rör olika jurisdiktioner och rättsområden.

Grundaren och advokaten Malin Edmar har tjänstgjort på Microsoft Corporations huvudkontor i Seattle under fyra år. Det har inte bara gett henne ett passionerat intresse för ny teknik och innovation utan även mycket god branschkännedom. Hon förstår IT-bolagens typiska produktcykler och terminologi – en snabb insikt i klienternas verksamhet faller sig därför naturligt.

Malin Edmar, advokat och grundare

Malin Edmar har arbetat med avtalsfrågor samt IT-rättsliga och immaterialrättsliga frågor sedan 1996. Hon driver ofta stora och komplicerade förhandlingar inom olika områden, inte sällan förlikningsförhandlingar i samband med uppgörelser. Malin upprättar och förhandlar ofta olika typer av avtal inom IT-branschen eller avtal som rör immaterialrättsliga frågor. Hon har bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA under fyra år och då biträtt vid produktutveckling, produktlansering och lansering av onlinetjänster.

Malin har också skrivit fyra böcker, bland annat boken Internetpublicering och sociala medier som hittills har getts ut i fem upplagor (Norstedts Juridik, 2015), och suttit med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium under flera år, där hon fick möjlighet att påverka ny lagstiftning såsom personuppgiftslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel.

När Malin upprättar avtal, förhandlar eller skriver böcker så har hon alltid tekniken i fokus, och ser till att förstå den först innan hon tillämpar juridiken. Dessutom brinner Malin för att göra juridiken begriplig – man ska inte behöva anlita jurister för att förstå vad man har kommit överens om. Det är förmodligen därför hennes böcker är så populära, och används som kurslitteratur vid flera universitet i Sverige.

Vid sidan om jobbet är Malin en hängiven, klassiskt skolad sångerska med Alice Babs som förebild. Hon tränar också en del, och då gärna crossfit eller kettlebells.

Fikret Zahirovic, biträdande jurist

Fikret Zahirovic är biträdande jurist hos advokatfirman EdmarLaw. Han kommer närmast från Chalmers tekniska högskola där han arbetade som jurist och personuppgiftsombud. På Chalmers var han ofta involverad i förhandlingar om samverkansavtal mellan Chalmers och industrin. Fikret har dessförinnan varit på Klarna i fem år, där han arbetade som specialist inom bland annat personuppgiftshantering, molntjänster, produktutveckling och outsourcing. Hans stora intresse för teknik kommer från tiden när han var ansvarig för ett led i produktutvecklingen på Klarna. Fikret innehar dessutom en certifiering för tyska personuppgiftsombud från den tyska organisationen TÜV-SÜD.

När Fikret inte arbetar gillar han att lyssna på och spela musik. Han tycker också om att träna och har då en särskild förkärlek för utegym.

Roger Hellström, Specialist inom IT-rätt och extern konsult

Roger Hellström har arbetat med IT-rättsliga frågor i över tjugo år, varav tio år som delägare på en medelstor advokatbyrå. Utöver sin juridiska kompetens har han gedigen teknisk kunskap och engagerar sig dessutom gärna i klienternas affärsmässiga upplägg. Hos EdmarLaw anlitas Roger framför allt i avtalsförhandlingar, specifika frågor rörande tekniska licenser liksom telekomfrågor.

På fritiden är Roger en entusiastisk hockeytränare. Han spelar också gärna golf när han får möjlighet eller tar sig en tur på sin motorcykel.

Cattis Legelius, kontorschef

Cattis är kontorschef på advokatfirman EdmarLaw. Hon har bl.a. arbetat i mediebranschen i 20 år och kommer närmast från ett webbföretag. Hos advokatfirman EdmarLaw ser hon till att kund- och leverantörskontakter och administration sköts intill fulländning, och tar sig även an EdmarLaws utveckling av trycksaker, webbsidan och våra aktiviteter i sociala medier.

Cattis är en riktig glädjespridare på kontoret, och ser till att ha koll på allas vår vardag och trivsel. När Cattis inte är på jobbet testar hon nyfiket nya matrecept och fotograferar mat till sin blogg Stockholm Tea House.

Samarbetspartners

Verksamhetsområden