EdmarLaw

EdmarLaw har 25 års erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla de flesta typer av avtal som förekommer på IT-området. Bland annat har EdmarLaw omfattande erfarenhet av att upprätta utvecklingsavtal, genomföra dataskyddsanalyser och avtala om implementeringar av IT-system, licensiering av programvara, såväl embedded software (internet of things) som software, know-how och patent, liksom hantering av alla aspekter av online services, molntjänster, e-handel och användning av personuppgifter.

Många av EdmarLaws klienter är amerikanska eller europeiska företag, vilket innebär att EdmarLaw bedriver en stor del av rådgivningen på engelska.

Genom internationella nätverk, utlandstjänstgöringar och utländska klienter har EdmarLaw dessutom ett väl etablerat nätverk av advokatbyråer i hela världen. EdmarLaw kan därför på ett effektivt sätt biträda i ärenden som rör olika jurisdiktioner och rättsområden.

Grundaren Malin Edmar har tjänstgjort på Microsoft Corporations huvudkontor i Seattle under fyra år. Det har inte bara gett henne ett passionerat intresse för ny teknik och innovation utan även mycket god branschkännedom. Hon förstår IT-bolagens typiska produktcykler och terminologi – en snabb insikt i klienternas verksamhet faller sig därför naturligt.

Malin Edmar, grundare

Malin Edmar har arbetat med avtalsfrågor samt IT-rättsliga och immaterialrättsliga frågor sedan 1996. Hon driver ofta stora och komplicerade förhandlingar inom olika områden, inte sällan förlikningsförhandlingar i samband med uppgörelser. Malin upprättar och förhandlar ofta olika typer av avtal inom IT-branschen eller avtal som rör immaterialrättsliga frågor. Hon har bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA under fyra år och då biträtt vid produktutveckling, produktlansering och lansering av onlinetjänster.

Malin har också skrivit fyra böcker, bland annat boken Internetpublicering och sociala medier som hittills har getts ut i sex upplagor (Norstedts Juridik, 2021), och suttit med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium under flera år, där hon fick möjlighet att påverka ny lagstiftning såsom personuppgiftslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel.

När Malin upprättar avtal, förhandlar eller skriver böcker så har hon alltid tekniken i fokus, och ser till att förstå den först innan hon tillämpar juridiken. Dessutom brinner Malin för att göra juridiken begriplig – man ska inte behöva anlita jurister för att förstå vad man har kommit överens om. Det är förmodligen därför hennes böcker är så populära, och används som kurslitteratur vid flera universitet i Sverige.

Utbildning

Uppsala universitet och Stockholms universitet, jur. kand. 1996

Erfarenhet

  • EdmarLaw, 2016-
  • Advokatfirman Fylgia, 2009-2015
  • Advokatfirman Westermark Anjou, 2007-2008
  • Microsoft Corporation, Redmond, WA, 2003-2006
  • Advokatfirman Delphi, 1999-2002
  • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 1997-1999
  • IT-kommittén Kulturnät Sverige, Kulturdepartementet, 1996
  • Åklagarmyndigheten i Varberg, 1996
malin.edmar@edmarlaw.se
076-774 22 20

Samarbetspartners

Verksamhetsområden