Internetpublicering och sociala medier

Ny upplaga av Internetpublicering – med ett omfattande avsnitt om GDPR!

Norstedts Juridik har gett ut sjunde upplagan av Malin Edmars bok Internetpublicering och sociala medier. 1999 kom första upplagan och i denna sjunde omarbetade upplaga ingår 70 sidor om GDPR, skrivna på samma lättfattliga sätt som boken i övrigt, med många exempel och praktisk orientering.

Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster samt ge en praktisk tillämpning av juridiken på internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar på om vad man ska tänka på när man publicerar material på nätet. Exempel på frågor som besvaras i boken är:

  • Får man använda cookies?
  • För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?
  • Hur får man marknadsföra en vara på internet?
  • Vem äger en webbproduktion?
  • När är det förtal på Facebook?
  • Vilket lands lag gäller för en webbplats?

Domännamn – strategier och juridiska överväganden

Domännamn kan förenklat sägas vara motsvarigheten till ett bolags fysiska adress, fast på internet. Samtidigt är det så mycket mer. Domännamnen i sig utgör en betydelsefull marknadsföringskanal, en säkerhetsaspekt och en kvalitetsstämpel. Ett bolags eller en organisations domännamn bär på stora värden, både förtroendemässiga och ekonomiska, och det är därför viktigt att det finns en medvetenhet i hanteringen av dem.

Vilka domännamn bör man egentligen registrera? Hur går man till väga? Vad är en domännamnsstrategi och varför är den viktig? Hur skyddar man sina varumärken på internet? Vad gör man när ett intrång i bolagets rättigheter upptäcks?

Dessa och många fler frågor besvaras i denna bok.


I-immaterialrättens-gränsland

I immaterialrättens gränsland

Det finns i din telefon, din bil, din klocka, din morgontidning, ja, till och med i din juice eller filmjölk. Snart sagt alla produkter du använder, varje rad du läser, mycket av det du äter och allt du ser på internet berörs av immaterialrätten. Någon har skyddat en idé, en teknisk innovation, en design, ett material eller en bakterie under någon av alla de lagar som omfattar immaterialrätten för att försäkra sig om ensamrätten, för att få en konkurrensfördel och för att ensam ha rätten att kapitalisera en idé.

Värdet av de immateriella tillgångarna utgör en allt större del av bolagets totala värde och det gör immaterialrätten till ett allt viktigare rättsområde. Immaterialrätten är svårbemästrad eftersom den rör sig över flera olika lagområden: patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Gränserna mellan de olika områderna är inte helt tydliga och en idé kan ofta omfattas av skydd inom flera lagområden.

I denna bok lyfter vi fram immaterialrätten i gränslandet till andra rättsområden. Författarna, som samtliga är verksamma vid Advokatfirman Fylgia, har tagit fasta på immaterialrättens ökade betydelse och bredd, och tar upp immaterialrättens förhållande till flera angränsande rättsområden. Boken berör också olika typer av immateriella rättigheter, alltifrån upphovsrätt och varumärken till patent och likhetsavbildning.