• EdmarLaw hjälper främst IT-bolag och teknikintensiva bolag, och har specialistkompetens sedan 25 år inom IT-rätt, dataskydd (GDPR), avtalsrätt, immaterialrätt och e-handel.

    • Verksamhetsområden

      Referenser

      Samarbetspartners

Internetpublicering och sociala medier

Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster samt ge en praktisk tillämpning av juridiken på internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar på om vad man ska tänka på när man publicerar material på nätet.

Se alla publikationer